V. 6

Hej!

Ännu en trevlig och bra vecka med klass 4 har rusat iväg! Dessutom är vi inne i en ny månad.

Hoppas läsningen hemma har gått bra. Efter två veckors intensivläsning återstår nu en veckas läsning. Saknar barnen böcker går det utmärkt att låna på skolan. Vi erbjuder lån tisdag respektive torsdag för de båda grupperna men behöver de låna däremellan försöker vi lösa det.

I veckan har vi berört det så viktiga begreppet källkritik. Att vara källkritisk är viktigt inte minst i och med det enorma flödet av information som omger oss i dagens samhälle. En elev sa något så bra; ”Man ska inte tro på allt man läser i tidningar och på nätet”. Detta jobbar vi förstås vidare med.

Det är många som leker kreativt och aktivt i skogen på rasterna. Det byggs läger mm. I veckan har vi pratat en hel del kring konflikter som uppstår i den leken, för att hjälpa alla på traven att hitta fungerande lösningar. Vi har pratat om att kunna jämka och kompromissa.

Nästa vecka kommer lärarstudenten Louise till klassen. Hon kommer att följa bl.a. 4:an under de kommande veckorna.

Vecka 8 har eleverna, som ni säkert vet, februarilov/sportlov.

 

Arbete v. 6

SO: vi har pratat om hur nordborna försökte kristnas under vikingatiden och att det så småningom blev så att asatron lämnades för den kristna tron. I samband med detta har vi pratat om Ansgar, som en omtalad person. Vi kommer i SO börja arbeta med religion; syskonreligionernas gemensamma ursprung, sedan fokus på kristendom. Som en övergång handlade Grej of the day om Jesus den här veckan.

SV: Miljöbeskrivningar – Den magiska dörren kapitel 4.

Innan jul skulle kapitel 3 bli klart. Av olika anledningar blev inte alla fullständigt klara då. Eleverna har i hemuppgift (eller på raster/studietid) att skriva klart/rätta till text efter respons från mig, då vi inte använder mer skoltid för skrivandet.

ENG: vi fortsätter arbeta med grammatik, fokus på ”the” och hur plural används. 

MA: fortsatt arbete i matteboken. Arbeta med kalenderåret, klockan och tidsskillnader.

NO: fysik, väder

 

Läxor till v. 7

Vi ber att få återkomma med information om läxor till v. 7!

 

Trevlig helg!

Linda, Martina och EmmaLeave a Reply