V. 48

Hej!

Fredagen avslutade vi med att se på filmen Rasmus på luffen. I samband med att vi pratade om de nya sedlarna för en tid sedan och att bl.a. Astrid Lindgren finns med framkom att inte alla kände till hennes olika karaktärer och berättelser. Vi tyckte att det var en bra idé att se just en film av en betydelsefull barnboksförfattare på Barnkonventionens dag. Vi passade på att prata om begrepp, karaktärerna och att återberätta en handling.

Nu har vi bara en månad kvar av höstterminen i åk 4. Oj vad fort det har gått! Det är och har varit en positiv första termin med alla elever tycker vi pedagoger som möter dem.

Vi har förstås mycket kvar att jobba med, lära och utveckla innan vi tar jullov. 😉 Vi ska också hinna med adventsfirande och lite julpyssel.

Viktiga datum:

2/12: Fritids marknad och Öppet hus på skolan, mer information kommer (kvällstid).

18/12: Julavslutning, skoldagen avslutas kl. 14.00.

Arbetet v. 48

SO: Vi tar paus i arbetet med Sveriges geografi för att fokusera på historia kommande veckor. Vi kommer att prata om viktiga begrepp inom historieämnet; tidsperioderna forntid, vikingatiden, medeltiden, vasatiden, stormaktstiden, frihetstid, kronologisk ordning, historiska källor, förändring, likheter/skillnader, orsaker-konsekvenser. Sedan fokuserar vi på tidsperioden som brukar kallas vikingatiden (ca år 800-1050).

SV: vi jobbar vidare med förra veckans planering; instruerande text, repetera ordklasserna substantiv (singular, plural, bestämd, obestämd form), verb (presens-preteritum-perfekt-futurum) och adjektiv (komparation, positiv-komparativ-superlativ), eventuellt påbörja kapitel 3 av Den magiska dörren.

ENG: Eleverna fortsätter skriva texten om sig själv och sin familj. Vissa börjar bli klara och kommer att få renskriva sin text på en dator. Vi fortsätter kolla på Max’s Movie och eleverna är positiva till den. Att höra talad engelska är viktigt för kunskapsutvecklingen.

Eleverna har idag fått konton till Magic digitalt (deras engelska textbook). Det finns olika uppgifter och än så länge är det frivilligt, däremot vore det bra om eleverna testade någon uppgift. Där kommer eleverna kunna öva/lyssna/läsa texten som de vissa veckor har i läxa, dessutom kommer eleverna kunna öva glosorna där. Eleverna har fått en snabbgenomgång kring hemsidan och vi kommer fortsätta ha den tillgänglig i skolan och även på studietiden.

MA: Vi har lämnat multiplikation och division lite för att successivt övergå till geometri men framför allt uppskattning. Vi har diskuterat vad som kan uppskattas samt olika enheter. Eleverna har dock intensivträning av multiplikationer tillsammans med en resurspersonal, 6 elever i veckan tränar en kvart varje mattelektion. Vi uppmanar fortfarande till multiplikationsträning hemma så ofta ni kan.

LÄXOR TILL V. 49

Måndag 30/11: Sv-läxa, repetera ordklasserna, olika böjningsformer (ta hjälp av Språkskrinet och lösblad från Linda). Vill du så kan du repetera genom att se avsnitten av Grammatikbolaget som vi redan sett: Grammatikbolaget

Onsdag 2/12: Eng-läxa – vi kommer att prata prepositioner så eleverna kommer få sida 21 i läxa i boken ”grammar to go”.

Onsdag 2/12: Ma-läxa, en ny sida i mattehäftet. Öva gärna tillsammans med era barn hemma.

Trevlig helg!

Hälsningar Martina, Linda och Emma

 Leave a Reply